หน้าหลักเกี่ยวกับเราบริการของเราลูกค้าของเราแผนที่ตั้งติดต่อเรา

   บริษัท บางกอก ซีเคียวริตี้ แอนด์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการบุคลากร รักษาความปลอดภัย แก่ลูกค้าที่มีความประสงค์จะให้บริษัทฯ ที่มีความชำนาญการด้านรักษาความปลอดภัยมาจัดการแทน เพื่อแบ่งเบาภาระความยุ่งยากในการจัดการ รวมถึงต้นทุนต่างๆ เช่น ค่าสวัสดิการพนักงาน ค่าชดเชย เป็นต้น โดยทั้งหมดบริษัทฯผู้รับจ้างจะรับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว อีกทั้งเมื่อต้องการยกเลิกหรือไม่มีความประสงค์จะใช้บริการต่อ ก็สามารถกระทำได้ โดยมิต้องจ่ายค่าชดเชยใดๆให้กับพนักงานหรือบริษัทผู้รับจ้างแต่อย่างใดทั้ง สิ้น

   ดังที่ทราบดีในภาวะปัจจุบัน หน่วยธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจงานด้านบริการบุคลากรรักษาความปลอดภัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับวันยิ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น เพื่อปกป้องทรัพย์สินรวมถึงงานอำนวยการและงานชำนาญการต่างๆ ในขณะที่บริษัทผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่มีขนาดเล็กหรือ บริษัทที่มีขนาดใหญ่ ก็ล้วนมีนโยบายและ พันธกิจในการให้บริการกับลูกค้าต่างๆกันไป บางรายก็
สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้กับลูกค้าได้ แต่บางรายก็ไม่สามารถปฏิบัติได้ ซึ่งอัตราค่าบริการก็อาจแตกต่างกันไป

   บริษัท บางกอก ซีเคียวริตี้ แอนด์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ยึดมั่นในหลักการที่ว่า ทำธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกกฎหมาย เป็นธรรมกับลูกค้า เป็นธรรมกับพนักงาน โดยมั่นใจว่า มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน รวมถึงการสนับสนุนลูกค้า ในด้านต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านอุปกรณ์ การประสานงาน การวางมาตรร่วม การประชุมหารือประจำเดือน การอบรม เป็นต้น เป็นไปอย่างทันท่วงที โดยเน้นประสิทธิภาพของงาน บริษัทฯมั่นใจว่าคุณภาพของงานและมาตรฐานในการจัดการจะไม่เป็นรองบริษัทรักษา ความปลอดภัยระดับแนวหน้า หรือ ระดับนานาชาติแต่อย่างใด เหนือกว่านั้นอัตราค่าบริการยังสมเหตุสมผลอีกด้วย

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Free Hit Counter