หน้าหลักเกี่ยวกับเราบริการของเราลูกค้าของเราแผนที่ตั้งติดต่อเรา

                                     เกี่ยวกับเรา

  
บริษัท บางกอก ซีเคียวริตี้ แอนด์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2551 ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยกลุ่มลงทุนที่มีประสบการณ์บริหารงานให้กับบริษัท รักษาความปลอดภัยระดับแนวหน้าหรือระดับนานาชาติมากว่า 15 ปี

   ดังที่ทราบดีในภาวะปัจจุบัน หน่วยธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน สถานประกอบการ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจงานด้านบริการบุคลากรรักษาความปลอดภัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับวันยิ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น เพื่อปกป้องทรัพย์สินรวมถึงงานอำนวยการและงานชำนาญการต่างๆ ในขณะที่บริษัทผู้ให้บริการรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นบริษัทที่มีขนาดเล็กหรือ บริษัทที่มีขนาดใหญ่ ก็ล้วนมีนโยบายและ พันธกิจในการให้บริการกับลูกค้าต่างๆกันไป บางรายก็สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงที่ให้กับลูกค้าได้ แต่บางรายก็ไม่สามารถปฏิบัติได้ ซึ่งอัตราค่าบริการก็อาจแตกต่างกันไป

   บริษัท บางกอก ซีเคียวริตี้ แอนด์ อินเวสติเกชั่น จำกัด ยึดมั่นในหลักการที่ว่า ทำธุรกิจอย่างโปร่งใส ถูกกฎหมาย เป็นธรรมกับลูกค้า เป็นธรรมกับพนักงาน โดยมั่นใจว่า มาตรการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทมีคุณภาพ และได้มาตรฐาน รวมถึงการสนับสนุนลูกค้า ในด้านต่างๆ เช่น สนับสนุนด้านอุปกรณ์ การประสานงาน การวางมาตรร่วม การประชุมหารือประจำเดือน การอบรม เป็นต้น เป็นไปอย่างทันท่วงที โดยเน้นประสิทธิภาพของงาน บริษัทฯมั่นใจว่าคุณภาพของงานและมาตรฐานในการจัดการจะไม่เป็นรองบริษัทรักษา ความปลอดภัยระดับแนวหน้า หรือ ระดับนานาชาติแต่อย่างใด เหนือกว่านั้นอัตราค่าบริการยังสมเหตุสมผลอีกด้วย

บริษัท บางกอก ซีเคียวริตี้ แอนด์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
12 และ 14 หมู่บ้านเดอะล็อช ทาวน์ ซอยวชิรธรรมสาธิต 64/1 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260ผลิตภัณฑ์และสินค้า
ขายระบบรักษาความปลอดภัยและให้บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นโยบายบริษัท
เน้นคุณภาพ ถูกกฎหมาย เป็นธรรมกับลูกค้า และเป็นธรรมกับพนักงาน

ผู้บริหาร
คุณจารึก จันทร์สม ประธานบริหาร
E-mail: jarouk@bsisecurity.com

คุณณัฐพล ชมสูงเนิน กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการทั่วไป
E-mail:
natthaphol@bsisecurity.comรายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
คุณชมชาย มันตวัตร            ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพื้นที่ภาคตะวันออก
                                    E-mail: somchai@bsisecurity.com
คุณประยูร โพธิ์ พระทอง       ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพื้นที่บางปะอิน
                                    E-mail: prayoon@bsisecurity.com
คุณสุวัฒน์ ถือสยม              ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพื้นที่กรุงเทพฯ
                                    E-mail: suwat@bsisecurity.com
 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงาน
คุณเพยาว์ วาลีประโคน         ฝ่ายบุคคลและบัญชี
                                   
E-mail: phayao@bsisecurity.com
คุณดวงพร เคหะลุน             ฝ่ายบุคคลและธุระการ
                                   
E-mail: duangporn@bsisecurity.com

ติดต่อบริษัท
www.bsisecurity.com
info@bsisecurity.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Free Hit Counter