หน้าหลักเกี่ยวกับเราบริการของเราลูกค้าของเราแผนที่ตั้งติดต่อเรา

 

 

ลูกค้าของเรา

   บริษัท บางกอก ซีเคียวริตี้ แอนด์ อินเวสติเกชั่น จำกัด เป็นที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในการให้บริการงานด้านรักษาความปลอดภัยอย่างรวดเร็ว โดยไม่ว่าจะเป็น บริษัท หน่วยงาน อาคารสูง หรือศูนย์กระจายสินค้าต่างๆ  ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการให้บริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิผล ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ผู้ว่าจ้างมอบหมาย

   CUSTOMER REFERRENCES 2010

 • HI-TECH NITTSU (THAILAND) COMPANY LIMITED(Bangsoathong
 • TICON INDUSTRIAL CONNECTION PUBLIC COMPANY LIMITED (Amata Nakorn Industrial Estate)
 • TICON LOGISTICS PARK COMPANY LIMITED(Bangna- Trad km39.)
 • TICON LOGISTICS PARK COMPANY LIMITED (Wang Noi Ayudhaya)
 • TICON INDUSTRIAL CONNECTION PUBLIC COMPANY LIMITED (Hi-Tech Industrial Estate)
 • TICON INDUSTRIAL CONNECTION PUBLIC COMPANY LIMITED (Rojana Industrial Estate)
 • TICON INDUSTRIAL CONNECTION PUBLIC COMPANY LIMITED (Leamchabang Industrial Estate)
 • KANNETSU (THAILAND) COMPANY LIMITED
 • HAZCHEM LOGISTICS MANAGEMENT CO., LTD.
 • SR PACKAGING SYSTEM CO., LTD.
 • SIAM TRANSPORT AND LOGISTICS CO., LTD.
 • J.V. (THAILAND) CO., LtD.
 • S.K. ASIA LTD.
 • TICON PROPERTY FUND (Rojana Industrial Estate)
 • TICON PROPERTY FUND (Bangpain Industrial Estate)
 • TICON PROPERTY FUND (Hitec Industrial Estate)
 • TICON PROPERTY FUND (Ticon Park Logistics Industrial Estate)
 • TICON PROPERTY FUND (Navanakorn)
 • LESCHACO (THAILAND) LTD.
 • PRO-LOG CO., LTD.
 • M HOUSE CO.LTD.
 • METALFORM ASIA (THAILAND) CO., LTD.
 • ITOH PRECISION (THAILAND) CO., LTD.
 • MARUI ASIA CO., LTD.
 • SCHENKER (THAI) LTD.
 • ECCO (THAILAND) CO., LTD.
 • IN TOUCH JEWELRY CO., LTD.
 • L'OREAL (THAILAND) CO., LTD. (Warehouse)
 • MEIKO TRANS (THAILAND) CO.,LTD.

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Free Hit Counter