หน้าหลักเกี่ยวกับเราบริการของเราลูกค้าของเราแผนที่ตั้งติดต่อเรา

รปภ

จ้าง รปภ

ติดต่อเรา bsi Security

บริษัท บางกอก ซีเคียวริตี้ แอนด์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่
เลขที่ 12 และ 14 หมู่บ้านเดอะล็อช ทาวน์ ซอยวชิรธรรมสาธิต 64/1 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260


 

บริษัท บางกอก ซีเคียวริตี้ แอนด์ อินเวสติเกชั่น จำกัด
สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
12 และ 14 หมู่บ้านเดอะล็อช ทาวน์ ซอยวชิรธรรมสาธิต 64/1 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก
เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260ผลิตภัณฑ์และสินค้า
ขายระบบรักษาความปลอดภัยและให้บริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นโยบายบริษัท
เน้นคุณภาพ ถูกกฎหมาย เป็นธรรมกับลูกค้า และเป็นธรรมกับพนักงาน

ผู้บริหาร
คุณจารึก จันทร์สม ประธานบริหาร
E-mail: jarouk@bsisecurity.com

คุณณัฐพล ชมสูงเนิน กรรมการผู้จัดการ/ผู้จัดการทั่วไป
E-mail:
natthaphol@bsisecurity.comรายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
คุณชมชาย มันตวัตร            ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพื้นที่ภาคตะวันออก
                                    E-mail: somchai@bsisecurity.com
คุณประยูร โพธิ์ พระทอง       ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพื้นที่บางปะอิน
                                    E-mail: prayoon@bsisecurity.com
คุณสุวัฒน์ ถือสยม              ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการพื้นที่กรุงเทพฯ
                                    E-mail: suwat@bsisecurity.com
 

รายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายสำนักงาน
คุณเพยาว์ วาลีประโคน         ฝ่ายบุคคลและบัญชี
                                   
E-mail: phayao@bsisecurity.com
คุณดวงพร เคหะลุน             ฝ่ายบุคคลและธุระการ
                                   
E-mail: duangporn@bsisecurity.com

ติดต่อบริษัท
www.bsisecurity.com
info@bsisecurity.com

จำนวนผู้เยี่ยมชม

Free Hit Counter